Digital Pioneers - Cholera Outbreak
El projecte “Cholera Outbreak” de “Digital Pioneers” és el primer capítol d’una saga de diferents històries que cobreixen una necessitat molt concreta de MSF: generar una doble eina per als usuaris destinats als diferents punts d’acció de l’ONG. Una que serveixi per a l’aprenentatge de skills digitals, i l’altra per saber com actuar enfront d’una emergència, en aquest cas un brot de còlera.

Aquest consta de dos elements que van totalment vinculats i interrelacionats entre si, un conjunt de peces analògiques que condueixen a l'usuari al segon element, el digital. Ambdues peces han d'incitar a l'aprenentatge, i a la vegada, crear un discurs de joc o història per a la persona que l'estigui realitzant.

Inicialment, els usuaris reben un pack amb diferents peces en l'interior: un fulletó desplegable que els dóna la benvinguda al projecte i els explica quin és el funcionament d'aquest, un sobres que contenen les instruccions per poder realitzar els escenaris que es trobaran a la part digital i el dispositiu amb el qual hauran d'interactuar.

Es realitza un disseny aparentment senzill, explicatiu i molt intuïtiu tenint en compte que el públic al qual van destinats està poc familiaritzat amb la tecnologia digital.
El dispositiu també els va guiant amb els passos a seguir i quines són les peces analògiques que han d'estar visualitzant en aquell moment per realitzar l'activitat correctament.

Algunes skills digitals que ha d'adquirir l'usuari amb aquest projecte és fer scroll en una pantalla, click a un botó o el moviment drag&drop.

El primer test a Nigèria l'any 2018 va servir per comprovar l'eficàcia del projecte i valorar si s'havien complert els seus objectius.